پشتیبانی سایت

یک وب سایت برای خدمات رسانی بروز و مطلوب به کاربران خود نیاز به نگهداری و پشتیبانی مداوم دارد تا بتواند جایگاه خود را در فضای مجازی حفظ کند از این رو برای رفع مشکلات و بروزرسانی محتوا احتیاج به پشتیبان مقطعی و یا دائمی دارید. اگر شما وقت و تخصص کافی ندارید به تیم مختصص هلم سایت واگذار کنید و با خیال آسوده به فعالیت خود ادامه دهید.

پنل حرفه ای

600.000تومان/ماهانه
600.000تومان/ماهانه
 • هفته
 • 1200 مگابایت
 • ده مقاله در ماه
 • هشت بار در ماه
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • ۶ ساعت در ماه

پنل پیشنهادی

450.000تومان/ماهانه
450.000تومان/ماهانه
 • سه هفته یکبار
 • 800 مگابایت
 • شش مقاله در ماه
 • چهار بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 4 ساعت در ماه

پنل اقتصادی

300.000تومان/ماهانه
300.000تومان/ماهانه
 • دو هفته یکبار
 • 600 مگابایت
 • چهار مقاله در ماه
 • دو بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 2 ساعت در ماه

پنل استارتر

200.000تومان/ماهانه
200.000تومان/ماهانه
 • ماهانه
 • 400 مگابایت
 • دو مقاله در ماه
 • یک بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
خدمات و تعرفه ها
 • رفع مشکلات گوگل وبمستر تولز
 • راه اندازی و پیکربندی اصولی
 • بروز رسانی مدیریت محتوا
 • بروز رسانی ماژول ها
 • رفع اشکالات و ارتقا امنیت
 • رفع مشکلات سرویس میزبانی
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • هاست پشتیبان
 • تولید محتوا
 • طراحی گرافیک تصویری
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • طراحی و ریدیزاین صفحات
 • رفع مشکلات کدنویسی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • توسعه و ارتقا امکانات
 • اضافه کردن امکانات سفارشی
 • پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی آنلاین
 • پشتیبانی حضوری

پنل حرفه ای

700.000تومان/ماهانه
700.000تومان/ماهانه
 • هفته
 • 1200 مگابایت
 • ده مقاله در ماه
 • هشت بار در ماه
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • ۶ ساعت در ماه

پنل پیشنهادی

550.000تومان/ماهانه
550.000تومان/ماهانه
 • سه هفته یکبار
 • 800 مگابایت
 • شش مقاله در ماه
 • چهار بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 4 ساعت در ماه

پنل اقتصادی

350.000تومان/ماهانه
350.000تومان/ماهانه
 • دو هفته یکبار
 • 600 مگابایت
 • چهار مقاله در ماه
 • دو بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 2 ساعت در ماه

پنل استارتر

250.000تومان/ماهانه
250.000تومان/ماهانه
 • ماهانه
 • 400 مگابایت
 • دو مقاله در ماه
 • یک بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
خدمات و تعرفه ها
 • رفع مشکلات گوگل وبمستر تولز
 • راه اندازی و پیکربندی اصولی
 • بروز رسانی مدیریت محتوا
 • بروز رسانی ماژول ها
 • رفع اشکالات و ارتقا امنیت
 • رفع مشکلات سرویس میزبانی
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • هاست پشتیبان
 • تولید محتوا
 • طراحی گرافیک تصویری
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • طراحی و ریدیزاین صفحات
 • رفع مشکلات کدنویسی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • توسعه و ارتقا امکانات
 • اضافه کردن امکانات سفارشی
 • پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی آنلاین
 • پشتیبانی حضوری

پنل حرفه ای

550.000تومان/ماهانه
550.000تومان/ماهانه
 • هفته
 • 1200 مگابایت
 • ده مقاله در ماه
 • هشت بار در ماه
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • ۶ ساعت در ماه

پنل پیشنهادی

400.000تومان/ماهانه
400.000تومان/ماهانه
 • سه هفته یکبار
 • 800 مگابایت
 • شش مقاله در ماه
 • چهار بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 4 ساعت در ماه

پنل اقتصادی

250.000تومان/ماهانه
250.000تومان/ماهانه
 • دو هفته یکبار
 • 600 مگابایت
 • چهار مقاله در ماه
 • دو بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 2 ساعت در ماه

پنل استارتر

150.000تومان/ماهانه
150.000تومان/ماهانه
 • ماهانه
 • 400 مگابایت
 • دو مقاله در ماه
 • یک بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
خدمات و تعرفه ها
 • رفع مشکلات گوگل وبمستر تولز
 • راه اندازی و پیکربندی اصولی
 • بروز رسانی مدیریت محتوا
 • بروز رسانی ماژول ها
 • رفع اشکالات و ارتقا امنیت
 • رفع مشکلات سرویس میزبانی
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • هاست پشتیبان
 • تولید محتوا
 • طراحی گرافیک تصویری
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • طراحی و ریدیزاین صفحات
 • رفع مشکلات کدنویسی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • توسعه و ارتقا امکانات
 • اضافه کردن امکانات سفارشی
 • پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی آنلاین
 • پشتیبانی حضوری

پنل حرفه ای

800.000تومان/ماهانه
800.000تومان/ماهانه
 • روزانه
 • 8 محصول در ماه
 • 32 محتوا در ماه
 • شانزده بار در ماه
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 16 ساعت در ماه

پنل پیشنهادی

700.000تومان/ماهانه
700.000تومان/ماهانه
 • سه روز یکبار
 • 6 محصول در ماه
 • 24 محتوا در ماه
 • دوازده بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 12 ساعت در ماه

پنل اقتصادی

550.000تومان/ماهانه
550.000تومان/ماهانه
 • هفتگی
 • 4 محصول در ماه
 • 16 محتوا دی ماه
 • هشت بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 8 ساعت در ماه

پنل استارتر

400.000تومان/ماهانه
400.000تومان/ماهانه
 • دو هفته یکبار
 • 2 محصول در ماه
 • 8 محتوا در ماه
 • چهار بار در ماه
 • ساعات اداری
 • هفت روز هفته ۲۴ ساعته
 • 4 ساعت در ماه
خدمات و تعرفه ها
 • رفع مشکلات گوگل وبمستر تولز
 • راه اندازی و پیکربندی اصولی
 • بروز رسانی مدیریت محتوا
 • بروز رسانی ماژول ها
 • رفع اشکالات و ارتقا امنیت
 • رفع مشکلات سرویس میزبانی
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • محتوای تخصصی محصول
 • تولید محتوا
 • طراحی گرافیک تصویری
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • طراحی و ریدیزاین صفحات
 • رفع مشکلات کدنویسی
 • سئو داخلی
 • سئو خارجی
 • توسعه و ارتقا امکانات
 • اضافه کردن امکانات سفارشی
 • پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی آنلاین
 • پشتیبانی حضوری

پرداخت ها به صورت دوره های یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله می باشد
برای پرداخت های سه ماهه ۲.۵ درصد، شش ماهه ۵ درصد و برای پرداخت های یکساله ۱۰ درصد تخفیف لحاظ می گردد
تمامی خدمات به عنوان پیش فرض ارائه شده اند که در صورت درخواست و بنا به نیاز کارفرما قابل تغییر هستند

راه اندازی و پیکربندی اصولی

راه اندازی و پیکربندی اصولی با توجه به موضوع فعالیت کسب و کار شما برای استفاده از حداکثر قدرت یک نرم افزار یا مدیریت محتوا انجام می گیرد. علاوه بر تنظیمات حرفه ای نصب ماژول و پلاگین های مورد نیاز جانبی انجام خواهد شد تا باعث افزایش بهروری سیستم مورد نظر شود

رفع مشکلات گوگل وبمستر تولز

گوگل وبمستر تولز که به تازگی به کنسول جستجوی گوگل (Search Console) تغییر نام داده است ابزاری رایگان ولی قدرتمند جهت مدیریت سئو سایت و بررسی آماری روند پیشرفت یا پسرفت سایت را در اختیار وبمستران قرار میدهد. با توجه به اینکه گوگل وبمستر تولز مستقیما از طرف خود گوگل راه اندازی و پشتیبانی شده است از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است و همین امر اهمیت آموزش و رفع مشکلات وبمستر گوگل را دوچندان میکند.

بهینه سازی و افزایش سرعت سایت

سرعت بارگذاری سایت یکی از عوامل رتبه‌ بندی سایت محسوب می شود. اگه تمام ویژگی های دو سایت متفاوت با هم یکسان باشد، سایتی که سریع‌تر بارگذاری شود نسبت به سایتی که سرعت بارگذاری پایینی دارد، رتبه بهتری کسب خواهد کرد. سرعت بارگذاری سایت علاوه بر اینکه بر رتبه‌ی سایت در نتایج جستجو تاثیر گذار می باشد، بر ماندگاری یک بازدید‌کننده تاثیرگذار خواهد بود.

تهیه نسخه پشتیبان

امروزه تهیه بک آپ از وب سایت به یک امر مهم و غیر قابل اجتناب تبدیل شده است .این کار در اصل به منظور نگهداری و حفاظت از اطلاعات موجود صورت می پذیرد . با توجه به اینکه امروزه خطرات مختلفی یک سایت اینترنتی را تهدید می کند توجه به گرفتن بک آپ به صورت منظم یک کار بسیار مهم و ضروری است

سئو خارجی

شامل تکنیک هایی است که بیرون از سایت به منظور بهینه سازی آن انجام می شود مانند فعالیت در شبکه های اجتماعی، فعالیت در فروم ها و غیره . برخی از تکنیک های سئو خارجی به شرح زیر می باشد:

– تبلیغات
– ثبت در موتورهای جستجو
– فعالیت در شبکه های اجتماعی
– بازاریابی محتوایی مانند ایجاد ویدئو آموزشی
– فعالیت در فروم های مرتبط
– بک لینک سازی

سئو داخلی

به طور کلی هر عملی که به منظور افزایش رتبه سایت در موتور های جستجوگر و در داخل سایت شما انجام می شود را سئو داخلی می گویند سئو داخلی باید قبل از سئو خارجی انجام شود. برخی از تکنیک های سئو داخلی به شرح زیر می باشد:

– تگ های Heading
– تگ توضیحات
– عنوان صفحه
– ساختار لینک ها
– چگالی کلمات کلیدی

طراحی و ریدیزاین صفحات

اگر پس از گذشت مدت زمانی از راه اندازی سایت خود احساس کردید که قالب استفاده شده چه به لحاظ ظاهر گرافیکی و یا به لحاظ امکانات تکراری شده است و یا قابلیت های بیشتری برای سایت خود احتیاج دارید، طراحان هلم سایت با به کارگیری جدیدترین تکنیک های طراحی وب و تلفیق آن با خلاقیت و گرافیک سعی خواهند داشت تا به بهترین شکل ریدیزاین وب سایت شما را انجام دهند
در ابتدای طراحی مجدد سایت لازم است تا متناسب با نوع کسب و کار شما نیازهای اساسی و تغییرات لازم شناسایی شود و سپس توافق و اشتراک نظری بین ما و شما صورت بپذیرد، در واقع این شما هستید که انتخاب می کنید چه تغییراتی در قالب صفحات اعمال شود

طراحی گرافیکی

بکارگیری طراحی‌های گرافیکی حرفه‌ ای می‌تواند قدمی حیاتی در روند تأسیس و توسعه یک کسب‌ وکار موفق باشد. تصویر کلی از برند و خدمات شما با یک لوگو یا بنر عالی آغاز می‌شود و به تمام جنبه‌های کسب‌وکار شما گسترش می‌یابد. گرافیک سایت شما باید رابطه‌ای مستقیم با خدماتی که ارائه می‌دهید برقرار کند، درنتیجه نیازمند طراحی گرافیکی کاملی هستید تا چنین رابطه‌ای ایجاد شود.

بروز رسانی

بروز رسانی مداوم و کامل سیستم مورد استفاده یکی از عوامل مهم بقای سایت محسوب می شود. بروزرسانی صحیح باعث افزایش سطح امنیت، رفع باگ ها، سازگاری بیشتر با موتورهای جستجو، افزایش سرعت سایت و اضافه شدن امکانات جدید خواهد شد

 پشتیبانی

ما در طول هفت روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به درخواست ها و سوالات شما مشتریان عزیز هستیم.
نحوه ارتباط با ما در ۲۴ ساعت شبانه روز:
۱- تماس تلفنی در ساعات اداری از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ شب ( با انتخاب پنل حرفه ای شماره تلفن همراه پشتیبان اختصاصی در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت تا به صورت ۲۴ ساعته با پشتیبان خود ارتباط برقرار کند)
۲- دسترسی آنلاین ۲۴ ساعته از طریق تیکیت و ایمیل و گفتگوی آنلاین ( در صورت آنلاین بودن پشتیبان ) انجام می پذیرد