بهینه سازی و افزایش سرعت سایت

اولین گام سئو، بهینه سازی داخلی سایت می‌باشد و یکی از موارد بسیار مهم در بهینه سازی داخلی افزایش سرعت سایت است، بطور خلاصه باید گفت که استفاده از Host های نامناسب، عدم رعایت اصول کدنویسی، عدم بهینه سازی کدهای برای طراحی و توسعه وب از دلایل اساسی کاهش سرعت وب سایت میباشد. شرکت گوگل چند سال پیش اعلام کرد که بهینه سازی و افزایش سرعت سایت در نتایج جستجو تاثیری مثبت خواهد گذاشت و از طرفی طبق آمارهای جهانی سایت هایی که سرعت پایین در زمان بارگذاری دارند و صفحات آن‌ها با مشکل سرعت روبه‌رو است و به شکل میانگین بارگذاری صفحات آن‌ها بیش از ۱۰ ثانیه‌ به طول می‌انجامد تا کامل لود شود، کاربران صفحات چنین سایت هایی را می‌بندند و این مشکل سرعت باعث افزایش نرخ دفع کاربری ( bounce rate ) می‌گردد که یک نقطه منفی در بهینه سازی سایت (سئو) و تجربه کاربری است و نتیجه این اثر منفی استقبال کمتر کاربران از خدمات و محصولات یک سایت می‌شود.

پنل حرفه ای

200.000تومان
200.000تومان

پنل پیشنهادی

150.000تومان
150.000تومان

پنل اقتصادی

100.000تومان
100.000تومان

پنل استارتر

50.000تومان
50.000تومان
خدمات و تعرفه ها
 • PageSpeed
 • Leverage browser caching
 • Serve resources from a consistent URL
 • Optimize the order of styles and scripts
 • Minify JavaScript
 • Minimize redirects
 • Specify image dimensions
 • Minify HTML
 • Enable gzip compression
 • Minify CSS
 • Put CSS at the top
 • Avoid landing page redirects
 • Inline small CSS
 • Minimize request size
 • Avoid CSS @import
 • Prefer asynchronous resources
 • Specify a character set early
 • Avoid a character set in the meta tag
 • Defer parsing of JavaScript
 • Inline small JavaScript
 • Specify a cache validator
 • Accept-Encoding header
 • Serve scaled images
 • Enable Keep-Alive
 • Optimaze htaccess
 • Avoid bad requests
 • Put CSS in the document head
 • Combine images using CSS sprites
 • Optimize images
 • Chack Server Config
 • YSlow
 • Add Expires headers
 • Use cookie-free domains
 • Compress components with gzip
 • Avoid URL redirects
 • Avoid HTTP 404 (Not Found) error
 • Minify JavaScript and CSS
 • Make JavaScript and CSS external
 • Configure entity tags (ETags)
 • Make favicon small and cacheable
 • Reduce cookie size
 • Avoid CSS expressions
 • Use GET for AJAX requests
 • Avoid AlphaImageLoader filter
 • Remove duplicate JavaScript and CSS
 • Make fewer HTTP requests
 • Reduce DNS lookups
 • Make AJAX cacheable
 • Reduce the number of DOM elements